MR, OV en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

Contact opnemen met de MR of OV kan via: swannestee@ambion.nl

De OV is wettelijk niet verplicht, maar wel belangrijk en vaak wordt dat ook op verschillende scholen zo ervaren. De OV-leden worden op de zakelijke ouderavond gekozen. De MR en OV vergaderen minimaal drie keer per jaar apart (3 x OV en 3 x MR).
Met regelmaat wordt er door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. Dit is een wettelijk verplicht orgaan, waarin alle openbare scholen van OG Primus vertegenwoordigd zijn. Elke school is vertegenwoordigd door één of twee leden uit de MR. De agendapunten van deze vergadering worden tijdens een MR vergadering behandeld. Alle vergaderingen zijn openbaar.

Ouderparticipatie

Naast het zitting nemen in de MR of OV kunnen ouders ook op school assisteren.Tijdens schoolreisjes hebben we hulp nodig i.v.m. begeleiding en/of vervoer. Bij sporttoernooien en avondvierdaagse wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd.
Ouders worden ook ingeschakeld bij handvaardigheid, klusjesavond, excursies, zonodig werkgroepen, himmeldei, vervoer, oud papier en optocht. Wij hopen dat de verbondenheid zo met school wordt vergroot.Alles gebeurt onder verantwoording van de directie, natuurlijk blijven de leerkrachten ook verantwoordelijk.

In de MR hebben zitting:
Namens de ouders:
Doeke Bos
Bas van der Loo
Mathijs van der Molen

Namens het personeel:
Neeltsje Jager
Ellen Krikke

In de OV hebben zitting:
Marije Noppert
Geertje Bruinsma
Ynke Huver
Hinke de Ruiter
Wiepkje Visser
Reina Kwant

Namens het personeel:
Yvonne Klooster

In de G.M.R. heeft zitting:
Wijbrand Attema