Onze School

Speerpunten

  • Rijke leeromgeving

  • Respect

  • Samenwerken

  • Zelfstandigheid

  • Resultaat gericht


Op OBS `t Swannestee werken leerlingen, leerkrachten en ouders samen in geborgenheid en veiligheid. Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Het 'toverwoord' daarbij is respect; dat dragen we als team uit naar ouders en kinderen en geven we de kinderen mee in ons dagelijks handelen in de klas.

We willen een school zijn die openstaat voor veranderingen in de samenleving om kinderen voor te bereiden op deelname in die samenleving. Zo volgen we de digitale ontwikkelingen op de voet. Elk lokaal beschikt over digiborden en meerdere computers en iPads.

We willen zowel zorgen voor goed onderwijs als alle ruimte geven aan de persoonlijkeontwikkeling en de talenten van onze leerlingen.

Hoog in het vaandel staat daarbij ons leesonderwijs; de leescultuur die we samen uitdragen en onze prachtige schoolbibliotheek op de eerste verdieping.

Een visie die op een speelse manier zichtbaar is in onze school, maar ook in ons motto:

                             Alle ruimte voor kennis en talent!

 

 

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina