Missie en visie

Onze visie

Op OBS `t Swannestee werken leerlingen, leerkrachten en ouders samen in geborgenheid en veiligheid. We willen op een respectvolle manier met elkaar om  gaan. Ook vinden we het belangrijk dat er sprake is van ordelijkheid en netheid. Daarnaast zijn we een school waar ieder kind zich in zijn eigen tempo zo breed mogelijk ontwikkelt, zowel sociaal-emotioneel als op het gebied van het leren. Een gezonde levensstijl draagt bij aan deze visie en helpt bij het goed kunnen functioneren thuis en op school. Samen met de MR en de ouders staan we voor ‘de Gezondeschool’. Al voor het vierde jaar hebben we dit vignet aan de muur!” 

We willen een school zijn die openstaat voor veranderingen in de samenleving om kinderen voor te bereiden op deelname in die samenleving, waarbij samenwerken en zelfstandigheid een duidelijke plaats wordt gegeven binnen het onderwijs.

Met betrekking tot  de verscheidenheid in godsdienst en levensbeschouwing zijn we gericht op een respectvolle benadering en verdraagzaamheid.

Wij willen een dorpsschool zijn waarin wij actief deelnemen aan het dorpsgebeuren en zoeken naar verbindingen met andere clubs / organisaties in en om Langweer. Denkend hierbij aan sport en cultuur.

Ook willen wij een school zijn voor alle kinderen in en om Langweer in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen die het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen willen wij uit sociale overwegingen betrokken houden bij de school.

Om het gewenste onderwijs te kunnen realiseren beschikt onze school over enthousiaste en vakbekwame medewerkers.  Er wordt samengewerkt in teamverband en onze professionele ontwikkeling wordt afgestemd op onze schooldoelen en op de bekwaamheidseisen zoals geformuleerd in de wet BIO.

Er wordt adequaat omgegaan met verschillen tussen leerkrachten, er kan gebruik gemaakt worden van elkaars competenties. Er wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van het persoonlijk functioneren t.a.v. het werk in de school. Er wordt gewerkt met resultaatgerichte doelen. Dit alles in een rijke leeromgeving.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: