Ons Team

Thijmen Krikke

Directeur

Irene Neelis

Intern begeleider (IB'er)

Anton Silvius

ICT Beheer & Administratie

Anke van der Meer

iCoach+

Neeltsje Jager-Klijnsma

Leerkracht groep 1-2

Margo Knikkenberg

Leerkracht groep 1-2, zorg

Jitske de Jong

Leerkracht groep 3-4

Trudie de Koning

Leerkracht groep 3-4

Iebeltje Sybrandy

Leerkracht groep 5-6

Julia de With

Leerkracht groep 5-6

Anke Abma

Leerkracht groep 7-8 & Oplis

Dirk van der Meulen

Leerkracht groep 7-8

Anne-Mirthe Althuisius

Leerkrachtondersteuner

Hendrik Nagelhout

Conciërge