Search
img12
img14
img2
img10
img11

MR / OV

De oudervereniging (OV) en de medezeggenschapsraad (MR) zijn organen waarbinnen ouders actief mee kunnen doen en denken over het reilen en zeilen op school. De MR is een wettelijk verplicht orgaan. Dit orgaan bestaat uit leerkrachten en ouders. De ouders worden via een verkiezingsprocedure in de MR gekozen en de leerkrachten kiezen binnen de teamvergadering wie van hun in dit orgaan zitting neemt. Via de MR hebben ouders en leerkrachten inspraak in beleidsmatige zaken, die te maken hebben met onderwijs en school. De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. Ouders kunnen dus invloed uitoefenen via de MR.

De OV is wettelijk niet verplicht, maar wel belangrijk en vaak wordt dat ook op verschillende scholen zo ervaren. De OV-leden worden op de zakelijke ouderavond gekozen. De MR en OV vergaderen minimaal drie keer per jaar apart (3 x OV en 3 x MR).
Met regelmaat wordt er door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergaderd. Dit is een wettelijk verplicht orgaan, waarin alle openbare scholen van OG Primus vertegenwoordigd zijn. Elke school is vertegenwoordigd door één of twee leden uit de MR. De agendapunten van deze vergadering worden tijdens een MR vergadering behandeld. Alle vergaderingen zijn openbaar.

Ouderparticipatie

Naast het zitting nemen in de MR of OV kunnen ouders ook op school assisteren.Tijdens schoolreisjes hebben we hulp nodig i.v.m. begeleiding en/of vervoer. Bij sporttoernooien en avondvierdaagse wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd.
Ouders worden ook ingeschakeld bij handvaardigheid, klusjesavond, excursies, zonodig werkgroepen, himmeldei, vervoer, oud papier en optocht. Wij hopen dat de verbondenheid zo met school wordt vergroot.Alles gebeurt onder verantwoording van de directie, natuurlijk blijven de leerkrachten ook verantwoordelijk.