Search
img12
img14
img2
img10
img11

Het team

Thijmen Krikke Clusterdirecteur onderwijsteam Huisterheide
Neeltje Jager Groepsleerkrachten groep 2
Jannie Spijkerman Groepsleerkracht groep 1
Jannie Brouwer Groepsleerkracht groep 1
Margje Mendel Groepsleerkracht groep 3
Iebeltje Sybrandy Groepsleerkracht groep 6
Hylke Brandsma Groepsleerkracht groep 6
Marjan Zandstra Groepsleerkracht gr. 3 / Onderwijsassistent Multi inzetbaar
Ellen Krikke Groepsleerkracht groep 4-5 , groep 2 / ICT
Meta Zoeteman Groepsleerkracht groep 4-5
Yvonne Klooster Groepsleerkracht groep 7-8 / Taalcoördinator/Locatie aanspreekpunt
Hiltsje Brouwer Groepsleerkracht groep 7-8
Irene Neelis Intern begeleider/ Expert special needs
Betty Postumus Vakdocent GVO
Margo Visser Vakdocent HVO