Search
img12
img14
img2
img10
img11

Groep 6

Wat wordt er in groep 6 zoal gedaan.

Rekenen: "Rekenrijk"
Groep 6: we rekenen tot 100.000. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het cijferend optellen en aftrekken.
Er wordt een begin met breuken gemaakt en ook het metriek stelsel wordt behandeld.

Taal: "Taal op maat".
Aandacht wordt besteed aan woordenschat, ontleden, het op de juiste wijze schrijven van werkwoorden,
spreken en luisteren.
Spelling behoort ook bij deze methode. Allerlei spellingafspraken worden behandeld en in groep 7 komen daar de leenwoorden ook nog bij.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode "Grip"
Ook maken we nog gebruik van "Goed Gelezen" en de "Kidsweek".

Voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie maken we gebruik van de methode "De blauwe planeet", "Speurtocht" en "Natuniek".

Voor de lessen in tekenen, handvaardigheid en drama gebruiken we onder andere "Moet je doen" als bronnenboek. Ook doen we regelmatig een cursus drama/beeldend/dans, begeleid vanuit het Toanhûs in Joure.

Natuurlijk zingen we ook elke week en hebben we een liedbundel samengesteld.

"Studio F" is de methode voor het Frysk en we kijken naar de uitzendingen van "Tsjek!".
Twee keer per week is er gym.

Op woensdag is er HVO/GVO; dit zijn  lessen in humanistisch- en godsdienstig vormingsonderwijs en levensbeschouwing.

Aan spreekbeurten, het omgaan met elkaar "Kanjer training", boekbesprekingen, computergebruik en het maken van werkstukken wordt de nodige aandacht besteed.

Verder kijken we regelmatig naar de programma's van "Nieuws uit de natuur" en het TV weekjournaal.

Gedurende het jaar hebben we nog excursies, een schoolreisje, een sportdag en eventueel schaatswedstrijden.


We werken met een digibord.  Een prachtig middel bij het geven van de lessen.
Filmpjes en animaties laten meer zien dan je ooit zou kunnen vertellen.
 
Kortom: genoeg te doen.