Search
img12
img14
img2
img10
img11

Groep 3

In groep 3 leren de kinderen de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Voor het leesonderwijs gebruiken we de leesmethode Veilig Leren Lezen (V.L.L.). De materialen zijn prachtig uitgevoerd en zijn erg uitnodigend om er met veel plezier mee te werken. Bovendien biedt de methode de mogelijkheid tot differentiëren, zodat alle kinderen de juiste begeleiding en uitdaging krijgen. Zo zijn de ster-materialen bedoeld voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, de maan-materialen voor de basisinstructie, de raket-materialen zijn voor leerlingen die meer kunnen en tot slot zijn de zon-materialen voor leerlingen die erg goed kunnen lezen en hiermee zelfstandig aan de slag kunnen en uitgedaagd worden. Dagelijks wordt het computerprogramma van V.L.L gebruikt, dit tot groot plezier van de leerlingen.

Met de woordversie van de schrijfmethode Pennenstreken worden de schrijfletters en woorden van V.L.L. gelijktijdig aangeleerd.
Voor het aanleren van een schrijfletter, wordt deze eerst groot op het bord geoefend, dit noemen we de regenboogletter.

Voor het rekenen gebruiken we de methode Rekenrijk. De leerstof wordt in thema’s aangeboden, zoals: het zwembad, een verjaarspartijtje, het circus enz. Naast de methode worden regelmatig rekenspelletjes uit de kist Met sprongen vooruit gespeeld, met als doel het automatiseren van de basisvaardigheden. Erg favoriet is de burenbingo.

Natuurlijk is er ook tijd voor fries, verkeer, handvaardigheid, tekenen, school t.v. de HBB –club, muziek en dans. Deze lessen worden verzorgd door een enthousiaste vakleerkracht en afgesloten met een presentatie voor ouders en belangstellenden.

Zeker in het begin van het schooljaar mogen de kinderen nog dagelijks even spelen. Om op een goede manier met elkaar om te gaan gebruiken we de methode Leefstijl.